top of page

ליווי תהליכי כתיבה מגרעין רעיוני ועד תוצר ראשוני מוגמר.

הליווי מיועד לכתיבת ספר או מחזה, ונותן סדר, מבנה וקביעות בתהליך היצירה. 

הגייה וביסוס הרעיון

בשלב הראשון בעבודה המשותפת שלנו, אסייע לך לזקק את הרעיון ולהגדירו בקצרה.

נגדיר לנו מטרות בתהליך ונזרוק לצלחת את כל הרעיונות, ההשראות והכיוונים הקיימים במטרה לעשות סדר ולהתחיל לקבע את הכל לכדי מבנה סיפורי אחד.

בניית ותכנון מהלך

2

בשלב השני בעבודה המשותפת שלנו, נקח את כל הדברים שעלו בשלב הראשון, ונתחיל בבניית המהלך. היכן הסיפור/מחזה מתחיל והיכן נגמר? מי הדמויות? מה התמה סביבה תעסוק היצירה? מה הקונפליקטים המרכזיים המלווים את הסיפור?

לקראת סוף השלב השני נעבור לבניית הפרקים ותכנון כתיבתם.

שלב הכתיבה

3

בשלב השלישי והאחרון נתחיל את כתיבת התוצר. שלב זה יגיע רק לאחר ביסוס ותכנון הכתיבה בצורה מפורטת, כך שיהוו לכם "מפה" המדייקת לכם את הדרך. אין סיכוי שתתחילו לכתוב מבלי לדעת לאן אתם לוקחים את הכתיבה. אתם הנווטים של הספינה ואתם יודעים ומכירים היטב את הדרך.

ליווי אישי
"מאפס לאחד"

צור קשר

Thanks for submitting!

bottom of page